Skriva PM – juridisk svenska – Paralegal

“Vad är en PM?”

Från Wikipedia
En promemoria (PM) , latin “för minnet”, är ett kortfattat dokument som utgör minnesanteckningar; numera i synnerhet en sammanfattad redogörelse för ett avgränsat ämne. […]
Inom skolväsendet betyder promemoria en kort uppsats eller rapport, vanligen som delredovisning i en kurs. PM har liknande struktur som – men mindre omfattning än – C-uppsatser, masteruppsatser, avhandlingar och examensrapporter. Det kan till exempel vara ett referat [eller] en redovisning av en fördjupningsuppgift […]

Tl;dr: Du förväntas skriva en kortare uppsats på ett anvisat ämne.


Att skriva PM

 • Det här är tips för att skriva en juridisk PM till paralegalutbildningen på Påhlmans Handelsinstitut. Alla anvisningar baseras på den information vi fått från vår lärare och kan skilja sig från andra utbildningar.
 • Det är skillnad mellan att skriva en PM och att skriva en juridisk PM. Följ anvisningarna noggrant.
 • Precis som i en vanlig uppsats ska du ha (1) en inledning, (2) ett syfte: en frågeställning eller en problemformulering, (3) avgränsningar – vad du inte kommer fokusera på även om det finns fakta/material på det området, (4) huvudtexten: ditt huvudsakliga arbete, (5) egen kommentar/analys, (6) källförteckning.
 • När du skriver en juridisk PM förväntas du göra en kort rättsutredning inför skrivandet. Du ska alltså analysera problemet, identifiera rättsfrågan, ta fram relevanta rättskällor och basera din PM på den information du får fram.

  Exempel:
  1. Din PM ska handla om ett straffrättsligt område ur Brottbalken – exempelvis bedrägeri.
  2. Bakgrund: Bidragsbrott har blivit ett vanligt förekommande problem och klassas numera som ett “vardagsbrott”.
  3. Rättsfråga: Grovt bedrägeri
  4. Frågeställning: Vilka åtgärder har gjorts för att komma tillrätta med problemet?
  5. Avgränsning: Rikta in dig på ett särskilt ämne, till exempel sjukpenning: PM:et kommer inte att behandla grova bedrägerier i form av utbetald A-kassa.
  6. Huvudtext: Här sammanfattar du din rättsutredning. Du kan utgå från NJA-fall på området, söka i förarbetet till Bidragsbrottslagen, hitta olika propositioner på ämnet (Prop. 2008/09:202 i det här fallet), leta reda på det senaste utdömda fallet, jämföra liknande fall och se om det döms olika beroende på tillfälle, person etc. Du samlar all relevant information och avgränsar till det som är relevant för just din PM. Var saklig.
  7. Analys: Tycker du själv att tillräckligt har gjorts för att avskräcka från att begå bidragsbrott? Behövs andra påföljder? Presentera dina egna förslag till frågeställningen.
  8. Avsluta med källförteckningen.

 • Hur du vill lägga upp skrivprocessen bestämmer du själv, men här finns en bra Tips för PM [Word DOC] från Juridiska Studierådet.
 • Vår PM ska vara på max 3 A4-sidor utöver försättsbladet och källförteckningen. Vi har fått instruktioner om hur läraren vill att rättsutredningen ska göras, hur fotnoter och källförteckning ska se ut, och en lathund över hur juridiska texter ska skrivas.
 • Vi har fått följande läsanvisningar: Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsmetoder och Juridisk skrivguide. (I dem finns även en guide över rättningskoder så du vet vad en viss markering betyder när du får tillbaka din PM.)
 • Det svåraste är ALLTID att komma igång, även om du har kommit på världens bästa ämne, så känn dig inte uppgiven!

  Exempel på PM
  – Exempel från Uppsala universitet
  – Ni kan få se min, när jag har skrivit den…

  Om någon känner sig stressad över sin PM så kan jag trösta er med att jag istället för att jobba på min egen PM precis slösat en halv evighet på att skriva ett inlägg om hur en PM ska skrivas. Det är väl sånt som kallas ironi, antar jag.


  En eller ett PM?
  Som en klasskamrat påpekade för mig så kan det heta en PM.

  Det kan även heta ett PM, båda användningarna är korrekt, men eftersom vår lärare använder sig av n-formen så valde jag att gå tillbaka och ändra i inlägget.

  Se även Wikipedia-inlägget.

 • Kommentera

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *