Rättegångsreferat

Till vår lektion i juridisk svenska har vi under hösten arbetat med civilprocessen (att avgöra en tvist mellan två privata parter i domstolen).

Detta innebar att vi skulle besöka en rättegång, denna gång ett tvistemål, i tingsrätten. Allra helst skulle vi närvara under en huvudförhandling. Vi gick i mindre grupper, eftersom det finns ett begränsat antal platser för åhörare att närvara under en rättegång, och rättegången vi besökte nämnde jag för några veckor sen. (I torsdags fick vi veta att kärandeparten förlorade.)

Det ingick även i uppgiften att skriva ett rättegångsreferat baserat på besöket, dels för att visa att vi faktiskt besökt en rättegång, och dels för att lära oss att sammanfatta rättegångsprocessen på ett kortfattat sätt. Förmågan att kunna ta ut relevant information är viktig.

Ett rättegångsreferat ska innehålla följande delar:

RUBRIK: Tingsrättens rubricerande av rättegången (annars rättsfrågan), målnumret, tingsrätten
INLEDNING: När, var, vilka parter, bakgrund, yrkande, grunder.
PROCESSFÖRFARANDET: Händelseförloppet i rättegångssalen.
DOMENS INNEHÅLL: Domslut och domskäl – om domen inte meddelats så nämn datumet och tid då det ska meddelas.
(- KOMMENTAR: Dina egna åsikter ska dock inte speglas i referatet om inte läraren har instruerat det.)

Övriga instruktioner:

– Max en A4! – Att kunna vara kortfattad är det viktigaste med hela uppgiften.
– Ta hjälp av de dokument som begärts ut i samband med rättegången – stämningsansökan, svaromål etc. (läs dessa innan besöket som förberedelse)
– Tänk på språket! – Var noggrann och tydlig när du skriver. Korrekturläs. Använd korrekt grammatik och tempus.
– Ange källor och markera citat där det behövs.
– Visa tydligt dina förkortningar.

Av vår lärare fick vi instruktioner att följande information skulle vara med i referatet:

– Identifiera rättsfrågan (t.ex. avtalsrätt – ogiltighet, fastighetsrätt – fel i fastighet etc.)
– De olika parterna (svarande/kärande/ombud etc.)
– Parternas yrkande, och grunden till yrkandet
– Beskriva händelseförloppet i rättegångssalen

Mitt referat:

Referat

Om vi får något betyg eller någon kommentar på uppgiften så återkommer jag med vad jag fick – jag skulle inte räkna med att jag fick bättre än godkänt, då jag slängde ihop texten på en timme medan jag låg sjuk i feber.

Tidigare: Rättsfallskoncentrat

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *